Leopold Przemyk 2 (2)Ojciec Grzegorza Przemyka, który zmarł 14 maja 1983 roku na skutek śmiertelnego
pobicia w komisariacie przy ul. Jezuickiej w Warszawie. Miał niespełna 19 lat.W 2013
roku Leopold Przemyk walczył w Europejskim Trybunale Praw Człowieka o uznanie, że
zabójstwo jego syna nie było zwyczajnym przestępstwem, a zbrodnią popełnioną przez
funkcjonariuszy publicznych. Trybunał orzekł, że postępowanie przed polskimi sądami
stanowiły pogwałcenia art 2. Konwencji Praw Człowieka. Trybunał zasądził 20 tysięcy
euro od państwa polskiego na rzecz ojca Przemyka.

Zmarł 29 listopada 2013 r.