Zawiadomienie o śmierci bliskiej nam osoby należy do przykrych obowiązków rodziny. Oczywistym jest, że najbliższe grono powiadomione jest osobiście. Inaczej rzecz ma się z sąsiadami czy znajomymi. Klepsydra jest to najbardziej popularna forma powiadomienia o zgonie. Zazwyczaj zawiera się w niej informację o przebiegu uroczystości pogrzebowej oraz informację o Osobie Zmarłej.

Zakładzie Pogrzebowym JAKUBISAK na miejscu przygotowujemy klepsydry o treści standardowej lub zaproponowanej przez klienta. Posiadamy szeroki wybór oryginalnych wzorów. Wydawane są „od ręki”.

Klepsydrę najczęściej rozwiesza rodzina na ścianie budynku w którym mieszkał Zmarły, tablicy ogłoszeniowej osiedla, w przedsionku świątyni i w miejscu, gdzie Zmarły często przebywał, aby wiadomość doszła do wszystkich zainteresowanych.

Jako Zakład Pogrzebowy JAKUBISIAK możemy wywiesić klepsydrę przy bramie Cmentarza, na którym ma być pochowany Zmarły, a na życzenie Rodziny w każdym wyznaczonym miejscu.