Klepsydry świeckie

Klepsydry świeckie to skuteczny i elegancki sposób zawiadomienia o śmierci osoby bezwyznaniowej. Klepsydra pełni funkcję informacyjną, umożliwiając zaproszenie do udziału w uroczystości pogrzebowej dalszych znajomych czy sąsiadów zmarłego. Zakład Pogrzebowy Jakubisiak z Warszawy oferuje Państwu produkcję klepsydr świeckich „od ręki”, bez względu na wielkość zamówienia.

Nasz warszawski zakład pogrzebowy może również zdjąć z Państwa barków czasochłonny obowiązek rozwieszenia klepsydr w okolicy, na bramie cmentarza czy w gablocie kościelnej. Wystarczy, że wskażą nam Państwo preferowane lokalizacje.

Klepsydry świeckie nie zawierają żadnych elementów symbolizujących wyznanie. Są utrzymane w charakterze żałobnym i zaprojektowane w taki sposób, aby przede wszystkim miały wysoką wartość informacyjną.

Prezentujemy przykładowe wzory klepsydr świeckich. Treść zawiadomienia może być standardowa, jak i przygotowana według indywidualnego życzenia rodziny.