Pogrzeb świecki

Świecki (niereligijny) ceremoniał pogrzebowy składa się zwykle z pożegnania w domu pogrzebowym i odprowadzenie do grobu.
Jest to najbardziej otwarta ceremonia pogrzebowa, która może mieć charakter ateistyczny, agnostyczny, ale może być skierowana do osób wierzących, które nie odnajdują się w dogmatach żadnego z funkcjonujących kościołów. Przebieg pogrzebu prowadzony jest według sugestii rodziny Zmarłej Osoby. W odróżnieniu od pogrzebu katolickiego prowadzony jest przez Mistrza Ceremonii, ubranego w togę z białym plastronem pod szyją. Nasz Zakład Pogrzebowy JAKUBIASIAK dysponuje Mistrzem Ceremonii, który posiada już wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu świeckich pożegnań. Odprowadził w ostatnią drogę przeszło 2 000 osób, wśród których znaleźli się zarówno znakomitości życia kulturalnego, naukowego i politycznego, ale także i wielu zwyczajnych ludzi. To właśnie Mistrz Ceremonii dba o scenariusz, a także o odpowiedni przebieg pogrzebu – w Polsce jest ich około dwudziestu. Należy podkreślić, że osoby te nie mają święceń kapłańskich). Do niego należy (jeszcze prze uroczystością pogrzebową) przeprowadzenie rozmowy – wywiadu – z rodziną zmarłego, na podstawie której musi przygotować wspomnienie o Zmarłym. Każde napisane przez Mistrza Ceremonii wspomnienie i pożegnanie osoby trafia do akceptacji rodziny.

Na początku Ceremonii Mistrz wita wszystkich zgromadzonych na pogrzebie i wygłasza w imieniu rodziny mowę pogrzebową. Oddaje w niej hołd Zmarłemu, podsumowując jego życie, poglądy, osiągnięcia, wszystkie ważne chwile, które zgromadzeni powinni na zawsze zachować w swoich wspomnieniach o tej osobie. Po zakończeniu mowy następuje odprowadzenie trumny bądź urny na miejsce wiecznego spoczynku, złożenie kwiatów i podziękowanie wszystkim za uczestnictwo w ostatniej drodze zmarłego.