Poradnik

WAŻNE!!!

Informujemy, że pracownicy Służby Zdrowia mają zabronione ustawowo reklamowanie, sugerowanie czy polecanie JAKICHKOLWIEK Firm Pogrzebowych. Dotyczy to pracowników Pogotowia Ratunkowego, Szpitali, Domów Opieki oraz innych placówek medycznych.

Bardzo często zdarza się, iż lekarze stwierdzający zgony w domu polecają swoje zakłady pogrzebowe. W wielu szpitalach w całej Polsce istnieją filie – często renomowanych zakładów pogrzebowych, które oferują swoje usługi. Opisane przypadki są niezgodne z prawem i są zabronione ponieważ niosą one znamiona korupcji. Sugerujemy jedynie, że Rodzina i bliscy Osoby Zmarłej mają pełne prawo do własnego wyboru Zakładu Pogrzebowego.[*]

Jak należy postępować w wyniku zgonu bliskiej osoby w domu?

Jeśli śmierć nastąpiła w domu, należy zadzwonić z telefonu stacjonarnego pod numer: 999 lub z telefonu komórkowego wybrać 112 i wezwać Pogotowie. Jeśli jest dzień, można również udać się do przychodni rejonowej i tam zgłosić zgon Zmarłego w domu i wezwać lekarza. Po przybyciu na miejsce, lekarz stwierdza zgon i wystawia Kartę Zgonu. Jest to ważny dokument, na podstawie którego można przewieźć ciało Osoby Zmarłej do chłodni i na jej podstawie Urząd Stanu Cywilnego wydaje Akty Zgonu.

Jeśli posiadamy Kartę Zgonu, można powiadomić Zakład Pogrzebowy JAKUBISIAK
tel.: 501 198 737 (telefon jest czynny całą dobę!!!!) o zgonie i prośbie zabrania osoby zmarłej do chłodni.

Z Kartą Zgonu, dowodem osobistym Osoby Zmarłej, a także własnym, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego do miejsca, gdzie nastąpił zgon. Na miejscu, na gotowych drukach wypełniamy podanie o wydanie nam Aktów Zgonu. Urząd wydaje Rodzinie lub bliskim 1 bezpłatny Akt Zgonu. Każdy następny egzemplarz jest płatny dodatkowo 22 zł. W Zakładzie pogrzebowym do załatwienia formalności na Cmentarzu potrzebny jest 1 egzemplarz. Akt Zgonu może być również przydatny przy sprawach spadkowych. Zarówno przy sprawach spadkowych, jak i w firmach ubezpieczeniowych może zaistnieć konieczność posiadania przez Rodzinę lub bliskich kserokopii Karty Zgonu, na której będzie podana przyczyna zgonu Osoby Zmarłej.

Jeśli wyrażają Państwo życzenie Zakład Pogrzebowy JAKUBISIAK może wyręczyć Państwa i w Państwa imieniu możemy wyrobić Akty Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jeśli Rodzina posiada już Akt Zgonu, może udać się do jednego z trzech punktów w Warszawie Zakładu Pogrzebowego JAKUBISIAK (ul. Kazimierzowska 43, ul. Grójecka 19/25 oraz aleja Komisji Edukacji Narodowej 103) i tam dopełnić wszelkich formalności związanych z ceremonią pogrzebową Osoby Zmarłej.

Do pochówku potrzebujemy Kartę Zgonu potwierdzoną przez USC (ta trafia do ewidencji cmentarza), Akty Zgonu oraz legitymację rencisty/emeryta jeśli Osoba Zmarła pobierała z tych tytułów świadczenia.

Jak należy postępować w wyniku zgonu bliskiej osoby w szpitalu?

Z chwilą, gdy bliska nam Osoba umiera w szpitalu i zostajemy powiadomieni o tym zdarzeniu przez lekarza lub pielęgniarkę dyżurną, pierwsze kroki powinniśmy skierować do działu statystyki  w szpitalu. Tam odbieramy Kartę Zgonu wystawioną przez lekarza.

Z Kartą Zgonu, dowodem osobistym Osoby Zmarłej, a także własnym, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego do miejsca, gdzie nastąpił zgon. Na miejscu, na gotowych drukach wypełniamy podanie o wydanie nam Aktów Zgonu. Urząd wydaje Rodzinie lub bliskim 1 bezpłatny Akt Zgonu. Każdy następny egzemplarz jest płatny dodatkowo 22 zł. W Zakładzie pogrzebowym do załatwienia formalności na Cmentarzu potrzebny jest 1 egzemplarz. Akt Zgonu może być również przydatny przy sprawach spadkowych. Zarówno przy sprawach spadkowych, jak i w firmach ubezpieczeniowych może zaistnieć konieczność posiadania przez Rodzinę lub bliskich kserokopii Karty Zgonu, na której będzie podana przyczyna zgonu Osoby Zmarłej.

Jeśli wyrażają Państwo życzenie Zakład Pogrzebowy JAKUBISIAK może wyręczyć Państwa i w Państwa imieniu możemy wyrobić Akt Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jeśli Rodzina posiada już Akty Zgonu, może udać się do jednego z dwóch punktów w Warszawie Zakładu Pogrzebowego JAKUBISIAK (ul. Kazimierzowska 43, ul. Grójecka 19/25 oraz aleja Komisji Edukacji Narodowej 103) i tam dopełnić wszelkich formalności związanych z ceremonią pogrzebową Osoby Zmarłej.

Do pochówku potrzebujemy Kartę Zgonu potwierdzoną przez USC (ta trafia do ewidencji cmentarza), Akty Zgonu oraz legitymację rencisty/emeryta jeśli Osoba Zmarła pobierała z tych tytułów świadczenia.

W tragicznych okolicznościach (wypadek, przestępstwo)

Jeśli zdarzy się, że zgon nastąpi na skutek wypadku, samobójstwa lub gdy zaistnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, koniecznością jest wezwanie na miejsce Pogotowia, które powiadomi o tej sytuacji Policję, a ta zaś zawiadomi Prokuraturę na terenie której miał miejsce zgon. Zmarły zostaje przewieziony do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie oczekuje na decyzję Prokuratury o konieczności przeprowadzenia sekcji zwłok. Jeśli taka istnieje, po jej wykonaniu udajemy się do Prokuratury, gdzie otrzymujemy pozwolenie na wydanie ciała Osoby Zmarłej Rodzinie oraz Kartę Zgonu z podaną przyczyną zgonu.

Z Kartą Zgonu, dowodem osobistym Osoby Zmarłej, a także własnym, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego do miejsca, gdzie nastąpił zgon. Na miejscu, na gotowych drukach wypełniamy podanie o wydanie nam Aktów Zgonu. Urząd wydaje Rodzinie lub bliskim 1 bezpłatny Akt Zgonu. Każdy następny egzemplarz jest płatny dodatkowo 22 zł. W Zakładzie pogrzebowym do załatwienia formalności na Cmentarzu potrzebny jest 1 egzemplarz. Akt Zgonu może być również przydatny przy sprawach spadkowych. Zarówno przy sprawach spadkowych, jak i w firmach ubezpieczeniowych może zaistnieć konieczność posiadania przez Rodzinę lub bliskich kserokopii Karty Zgonu, na której będzie podana przyczyna zgonu Osoby Zmarłej.

Jeśli wyrażają Państwo życzenie Zakład Pogrzebowy JAKUBISIAK może wyręczyć Państwa i w Państwa imieniu możemy wyrobić Akt Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jeśli Rodzina posiada już Akyt Zgonu, może udać się do jednego z dwóch punktów w Warszawie Zakładu Pogrzebowego JAKUBISIAK (ul. Kazimierzowska 43, ul. Grójecka 19/25 oraz aleja Komisji Edukacji Narodowej 103) i tam dopełnić wszelkich formalności związanych z ceremonią pogrzebową Osoby Zmarłej.

Do pochówku potrzebujemy kartę zgonu potwierdzoną przez USC (ta trafia do ewidencji cmentarza), Akt Zgonu oraz legitymację rencisty/emeryta jeśli Osoba Zmarła pobierała z tych tytułów świadczenia.

 Przewożenie zwłok  

Bywa tak, że śmierć bliskiej osoby nastąpiła w innym mieście, czy kraju.

Niejednokrotnie w celu realizacji pochowania zmarłego lub wykonania jego ostatniej woli co do miejsca pochówku, konieczne jest przetransportowanie jego zwłok na terenie państwa, czy też sprowadzenie ich zza granicy lub wywiezienie za granicę. Przewożenie zwłok jest dozwolone osobom uprawnionym do pochowania zmarłego, za pozwoleniem, w specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi

Przewożenie zwłok i szczątków w granicach państwa Polskiego może być dokonywane bez uzyskania zezwolenia.

Zakład Pogrzebowy JAKUBISIAK pomoże Państwu przejść przez ten proces formalno-prawny. A po sprowadzeniu ciała lub prochów osoby Zmarłej, zajmiemy się dalszymi ustaleniami dotyczącymi formalności związanych z ceremonią pogrzebową Osoby Zmarłej.

Prawo do pochowania osoby zmarłej w danym grobie w pierwszej kolejności ma jej najbliższa rodzina, a mianowicie:

– pozostały małżonek(ka), dzieci, rodzeństwo, rodzice, wnuki i dziadkowie

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.

Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Podstawa prawna:

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.02.2005 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich


[*] Od stycznia 2007 roku prywatne firmy, których działalność jest konkurencyjna wobec szpitala, nie mogą mieć w nim swych siedzib. Zakazana jest więc działalność m.in. stowarzyszeń, fundacji czy zakładów pogrzebowych.

Oznacza to, że jeśli szpital wykonuje np. badania diagnostyczne, to prywatny podmiot już nie może tego robić na jego terenie. Z zakazu tego są wyłączone świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz stomatologicznej.

Przepis ten wprowadziło pod koniec 2006 roku Ministerstwo Zdrowia. Wcześniej kwestię tę regulowała ustawa z 2002 roku. W 2004 roku senat zgłosił poprawkę do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która wyłączała z tego zakazu podmioty udzielające świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz stomatologii. Senatorowie tłumaczyli, że w niektórych regionach kraju, np. w małych miejscowościach i wsiach, występują ograniczenia w dostępie do lekarzy POZ. Nie zgodził się z tym prezydent. Nie podpisał ustawy i skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Ten uznał jednak, że prowadzenie prywatnej działalności lekarzy i stomatologów na terenie publicznych ZOZ-ów jest zgodne z konstytucją.

Ministerstwo, podpisując rozporządzenie o zakazie konkurencyjnych świadczeń medycznych, chciało ograniczyć korupcję w publicznych placówkach ochrony zdrowia. Chodziło o to, że fundacje, stowarzyszenia czy zakłady pogrzebowe działające w szpitalu często korzystały z jego sprzętu. Zdarzało się też, że ci sami lekarze, którzy przyjmowali bezpłatnie pacjentów w szpitalu, pracowali jednocześnie dla fundacji działającej na jego terenie.