Usługi pogrzebowe w Warszawie: czym się różni pogrzeb świecki od tradycyjnego?

Zakład Pogrzebowy Jakubisiak z Warszawy działa na rynku od wielu lat i stale dopasowuje się do oczekiwań swoich klientów. Nasza oferta usług pogrzebowych skierowana jest więc do osób wszystkich wyznań, jak również niewierzących. W Polsce organizuje się coraz więcej pogrzebów świeckich, co jest skutkiem postępującej laicyzacji. Czasami decyzję podejmuje rodzina zmarłego, ale bywa też, że to sam zmarły przed śmiercią wyraźnie zażyczył sobie organizacji pochówku w sposób bezwyznaniowy. Przygotowaliśmy poradnik, w którym krótko porównujemy ze sobą pogrzeb tradycyjny oraz świecki, zwracając uwagę na najważniejsze różnice.

Pogrzeb świecki: coraz popularniejsza ceremonia w naszym kraju

Zakład Pogrzebowy Jakubisiak z Warszawy organizuje coraz więcej pogrzebów świeckich, które znacząco różnią się od tradycyjnych pochówków, zgodnych z wiarą katolicką czy innym rodzajem wyznania. Przede wszystkim jest to ceremonia najczęściej składająca się z symbolicznego pożegnania zmarłego w domu pogrzebowym, po czym następuje odprowadzenie trumny lub urny na miejsce spoczynku.

Warto wiedzieć

Pogrzeb świecki może mieć charakter ateistyczny, agnostyczny, ale także być skierowany do osób wierzących, jednak nieuznających dogmatów kościelnych. Szczególnie popularne jest to ostatnie rozwiązanie.

Sam pogrzeb najczęściej przebiega według ustalonego z góry scenariusza, za którego ułożenie odpowiada rodzina zmarłego. Nad przebiegiem uroczystości czuwa tzw. Mistrz Ceremonii, zwykle noszący togę z białym plastronem pod szyją. Jako Zakład Pogrzebowy Jakubisiak z Warszawy możemy oddelegować własnego Mistrza Ceremonii do poprowadzenia uroczystości. Jest to osoba z wieloletnim doświadczeniem, gwarantująca prawidłowy przebieg pogrzebu i godne pożegnanie zmarłego zgodnie ze świeckimi zwyczajami.

Warto wiedzieć

Aktualnie w Polsce jest zaledwie około dwudziestu zawodowych Mistrzów Ceremonii. Nasz specjalista przewodniczył pogrzebom wielu znanych osobistości ze świata kultury czy sportu.

Jednym z obowiązków Mistrza Ceremonii jest wcześniejsze spotkanie się z rodziną, aby dokładnie poznać zmarłego i dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Pozwoli to stworzyć m.in. mowę pogrzebową, której treść jest oczywiście konsultowana z najbliższymi. Czasami mowa ma charakter humorystyczny, wplata się do niej jakieś ciekawostki z życia zmarłego. Najważniejsze jest to, aby ostatnie pożegnanie było godne i pozwoliło wszystkim zgromadzonym przypomnieć sobie najważniejsze osiągnięcia zmarłego oraz dobrze go zapamiętać.

Zwyczajowo po wygłoszeniu mowy pogrzebowej Mistrz Ceremonii daje sygnał do odprowadzenia urny lub trumny na miejsce pochówku, gdzie następuje jeszcze złożenie kwiatów i ewentualnie część muzyczna uroczystości. Po niej zwykle żałobnicy udają się na konsolację.

Pogrzeb świecki a wierząca rodzina

Dość często zdarza się, że pomysł zorganizowania pogrzebu świeckiego nie jest akceptowany przez wszystkich bliskich zmarłej osoby. Zwykle z taką sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy sam zmarły i np. jego małżonka byli ateistami, natomiast rodzice pozostają przy Kościele. Rodzi to ogromne pole do rodzinnego konfliktu. Zalecamy zatem, aby wcześniej dokładnie omówić tę kwestię w gronie najbliższych, przedstawić wszystkie argumenty, a przede wszystkim powołać się na wolę zmarłego.

Podkreślamy przy tym, że świecki pogrzeb, wbrew obiegowym opiniom, ma godny, podniosły charakter i nie jest wcale czymś na kształt „zabawy nad grobem”. Warto pokazać nieprzekonanym członkom rodziny ten poradnik i uzmysłowić im, że świeckość uroczystości nie stoi wcale w sprzeczności z szacunkiem do samej instytucji pogrzebu.

Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją świeckiego pogrzebu, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zakładem Pogrzebowym Jakubisiak z Warszawy. Nasze usługi pogrzebowe świadczymy na terenie dzielnic Mokotów, Ochota, Ursynów oraz Śródmieście.