Zakład Pogrzebowy Jakubisiak z Warszawy podpowiada: czym jest nekrolog, a czym klepsydra?

Wiadomość o śmierci bliskiej osoby spada na jego rodzinę niczym grom z jasnego nieba – nawet wtedy, gdy teoretycznie można było się na to przygotować (bo np. zmarły chorował przewlekle, miał ciężki wypadek itp.). Przygotowania do uroczystości pogrzebowej z reguły rozpoczyna się od zawiadomienia dalszej rodziny, ale też znajomych, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników i innych osób, które mogą być zainteresowane wzięciem udziału w ostatnim pożegnaniu. Można to zrobić na dwa sposoby: albo publikując nekrolog, albo rozwieszając klepsydry – oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Obie formy zawiadamiania o śmierci bliskiego są często ze sobą mylone czy uznawane za to samo, tymczasem istnieją między nimi istotne różnice. Więcej o tym przeczytają Państwo w poradniku Zakładu Pogrzebowego Jakubisiak z Warszawy.

Dlaczego właściwie stosuje się nekrologi i klepsydry?

Powód jest oczywisty: chodzi o to, aby w uroczystości pogrzebowej mógł wziąć udział każdy, kto tylko czuje taką potrzebę. Podkreślamy przy tym, że samo zawiadomienie o śmierci nie jest równoznaczne z zaproszeniem na konsolację – z doświadczenia wiemy, że rodziny bardzo często się tego obawiają. Zwyczajowo osoby zaproszone na konsolację otrzymują albo osobne powiadomienia, albo są o tym informowane telefonicznie lub osobiście.

W nekrologu lub klepsydrze zawsze podajemy wszystkie istotne informacje na temat uroczystości pogrzebowej, czyli datę i godzinę rozpoczęcia mszy żałobnej (o ile jest przewidziana – w przypadku pogrzebu świeckiego podajemy datę i godzinę spotkania w domu pogrzebowym) oraz miejsce pochówku.

Czym jest nekrolog?

Nekrolog to termin, który wywodzi się z połączenia greckich słów nekros (czyli nieboszczyk) oraz logos (czyli słowo). Mamy więc tutaj do czynienia z pisemną informacją o śmierci danej osoby, która zwyczajowo jest publikowana w lokalnych gazetach lub mediach ogólnopolskich. Coraz popularniejsze jest również zamieszczanie nekrologów w Internecie, chociażby na portalach informacyjnych dysponujących specjalnymi działami na tego typu treści.

Ciekawostką jest fakt, że aż do XIX wieku nekrologi były generalnymi spisami osób zmarłych, prowadzonymi przede wszystkim przez władze kościelne. Dopiero później upowszechnił się zwyczaj przygotowywania osobnych nekrologów przez rodziny zmarłych osób i publikowania ich w prasie.

W nekrologu przede wszystkim należy zamieścić niezbędne informacje, o których wspomnieliśmy wcześniej. Dopuszczalne jest również osobiste pożegnanie zmarłego w krótkich słowach, na przykład z wykorzystaniem poezji czy innego tekstu literackiego. Czasami rodziny decydują się na upublicznienie okoliczności śmierci (np. „Zginął w wypadku samochodowym”).

Coraz częściej w nekrologach rodziny określają też swoje specjalne życzenia względem osób, które zamierzają przybyć na uroczystość pogrzebową. Może to być np. prośba o nieskładanie kondolencji.

Czym jest klepsydra?

Klepsydry nadal stosuje się głównie na terenach wiejskich i w małych społecznościach. Są to drukowane ogłoszenia, które rozwiesza się w ogólnodostępnych miejscach, na przykład na drzewach przy głównej alei, na bramie cmentarza, drzwiach kościoła czy ogrodzeniu domu, w którym mieszkał zmarły. Klepsydra ma przede wszystkim funkcję informacyjną – ma zawiadamiać o dacie, godzinie i miejscu uroczystości pogrzebowej. Zwykle klepsydrę uzupełnia się o zdjęcie zmarłego oraz krótką mowę żałobną. Klepsydr nie publikujemy natomiast w prasie czy w Internecie, co odróżnia je od nekrologów.

Zakład Pogrzebowy Jakubisiak z Warszawy udzieli Państwu wsparcia na etapie przygotowywania i dystrybucji nekrologów oraz klepsydr żałobnych. Możemy się tym zająć całkowicie w Państwa imieniu, zdejmując z Państwa barków dodatkowy ciężar. Gwarantujemy elegancką, informacyjną treść, która zostanie oczywiście z Państwem skonsultowana. Możemy zlecić publikację nekrologu w dowolnych wybranych przez Państwa mediach, jak również zająć się kolportażem klepsydr.

Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zakładem Pogrzebowym Jakubisiak z Warszawy. Nasze usługi pogrzebowe świadczymy na terenie dzielnic Mokotów, Ochota, Ursynów oraz Śródmieście.