Zakład Pogrzebowy Jakubisiak z Warszawy podpowiada: rodzaje grobów w Polsce

Rodzina czy bliscy znajomi z chwilą śmierci danej osoby stają przed trudnym obowiązkiem zorganizowania pochówku. Najczęściej powierza się to doświadczonemu zakładowi pogrzebowemu w Warszawie lub innej miejscowości, co bez wątpienia jest bardzo komfortowe i zdejmuje z barków mnóstwo przykrych formalności. Pewne decyzje muszą jednak zostać podjęte wyłącznie przez osobę lub osoby zlecające pochówek. Do tej kategorii zaliczamy przede wszystkim rodzaj grobu. W naszym kraju ciało lub prochy mogą spocząć w różnych rodzajach mogił, co dokładnie wyjaśniamy w naszym poradniku.

Najpopularniejsze rodzaje grobów

Zdecydowana większość Polaków nadal decyduje się pochować bliską osobę w tradycyjnym grobie ziemnym. Powoli zmieniają się natomiast, pisząc potocznie, „trendy” i nikogo nie dziwi już pochówek urnowy. Skupmy się jednak na rodzajach grobów. Do wyboru mamy:

  • Grób ziemny
  • Grób murowany
  • Katakumby – obecnie bardzo rzadko stosowane w przypadku pogrzebów osób prywatnych. Jeśli na terenie cmentarza znajdują się katakumby, to zwyczajowo są one zarezerwowane raczej dla osób zasłużonych, duchownych, władz samorządowych i państwowych, członków szanowanych rodów etc.
  • Kolumbarium – jest to specjalna ściana (choć może to być również inny rodzaj budowli), w której umieszcza się urnę z prochami. Kolumbaria sukcesywnie zyskują na popularności, a wręcz są promowane z uwagi na ograniczoną ilość miejsca na cmentarzach.

Uwaga!

Bardzo ważne jest to, aby pamiętać, że polskie prawo nie dopuszcza pochówku poza terenem cmentarza. Wyjątek stanowi wyłącznie sytuacja, w której śmierć nastąpiła na pełnym morzu.

Ponadto warto wspomnieć, że groby dzielimy na:

  • Pojedyncze
  • Rodzinne (najczęściej dwukondygnacyjne lub wielokondygnacyjne)
  • Tradycyjne (można w nich pochować ciało w trumnie lub prochy w urnie)
  • Urnowe (przeznaczone wyłącznie do pochówku prochów w urnie)

Groby ziemne a groby murowane: na czym polega różnica?

Jako Zakład Pogrzebowy Jakubisiak z Warszawy coraz częściej organizujemy pogrzeby, w ramach których rodzina życzy sobie pochowania ciała zmarłego w grobie murowanym. Wbrew domysłom nie chodzi tutaj o wymurowanie wielkiego nagrobka czy rodzinnej krypty, ale o wzmocnienie ścian wykopanego grobu.

Po wykopaniu dołu ściany są murowane metodą tradycyjną, a następnie – już po umieszczeniu w środku trumny lub urny – grób jest przykrywany sklepieniem. Czasami stosuje się również murowane dno, ale z zachowaniem spadku i odpływów do ziemi.

Warto wiedzieć

Grób murowany nie podlega opłacie prolongacyjnej. Jest przekazywany rodzinie do wieczystego użytkowania, za co należy ponosić opłatę roczną. Jednak nawet w sytuacji, gdy rodzina nie będzie opłacać grobu, zarządca cmentarza nie ma prawa go zlikwidować.

W przypadku grobu ziemnego sprawa jest dużo prostsza, ponieważ tutaj wyłącznie wykopuje się odpowiednio głęboki dół, w którym następnie spoczywa ciało w trumnie lub prochy w urnie. Ściany i dno nie są dodatkowo wzmacniane. Grób ziemny wymaga wniesienia opłaty prolongacyjnej na minimum 20 lat. Jeśli kolejna opłata nie zostanie uiszczona, grób jest przeznaczany do likwidacji, a szczątki zostaną przeniesione do ossarium (mogiła zbiorowa) lub po prostu opuszczone poniżej posadowienia grobu.

Podjęcie decyzji odnośnie do rodzaju grobu nie jest wcale takie proste, a już szczególnie w sytuacji, gdy nie dysponujemy żadnym grobem rodzinnym. W takiej sytuacji trzeba bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie zalety i wady, biorąc przy tym pod uwagę znacznie wyższy koszt pochówku w grobie murowanym. Pod względem czysto finansowym godny rozważenia na pewno jest pochówek w kolumbarium.

Bez względu na to, jaką decyzję ostatecznie Państwo podejmą, Zakład Pogrzebowy Jakubisiak z Warszawy zapewni Państwu profesjonalną, kompleksową organizację pochówku. Usługi pogrzebowe świadczymy na terenie dzielnic Mokotów, Ochota, Ursynów oraz Śródmieście.