Załatwianie formalności

Zakład Pogrzebowy JAKUBISIAK pomoże Państwu w tych trudnych chwilach przejść przez procedurę formalno-prawną związaną z pochówkiem. Możemy Państwa reprezentować w Urzędzie Stanu Cywilnego, na Cmentarzach Komunalnych i Parafialnych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSW, Wojskowym Biurze Emerytalnym, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Sanepidzie, Konsulatach, Starostwach Powiatowych.
Aby móc występować oficjalnie w Państwa imieniu, potrzebujemy następujących dokumentów:
– wszelkie dokumenty wydane przez lekarza, w szczególności kartę zgonu,
– akty zgonu (jeżeli już są),
– dokument tożsamości Zmarłego (dowód osobisty, paszport),
– dokument tożsamości osoby załatwiającej,
– niezbędne dokumenty z ZUS, WBE, KRUS lub MSW (legitymacja, nr. świadczenia lub ostatni odcinek renty bądź emerytury),
– zaświadczenie z parafii (jeśli Msza pogrzebowa ma się odbyć poza parafią zamieszkania).