Zasiłek pogrzebowy z ZUS. Jak w jego uzyskaniu może pomóc profesjonalny zakład pogrzebowy w Warszawie?

Śmierć bliskiej osoby, poza tym, że powoduje ogromny ból i uczucie straty, wiąże się również z koniecznością poniesienia dość wysokich kosztów związanych z organizacją pochówku. W Polsce częściowym wsparciem dla rodzin jest zasiłek pogrzebowy z ZUS. Jego uzyskanie nie jest szczególnie skomplikowane, natomiast może wymagać czasu i skupienia, co nie zawsze wchodzi w grę w chwilach przeżywania głębokiej żałoby. Dlatego każdy profesjonalny zakład pogrzebowy w Warszawie czy innym mieście w Polsce, musi zaoferować swoim klientom pomoc w tym zakresie. Oczywiście mogą Państwo liczyć na wsparcie Zakładu Pogrzebowego Jakubisiak. W naszym poradniku krótko wyjaśniamy, jak wygląda procedura uzyskiwania zasiłku pogrzebowego z ZUS.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Każdemu, kto zobowiązuje się do pokrycia kosztów pogrzebu, ale tylko pod warunkiem, że zmarły był ubezpieczony w ZUS, czyli miał opłacone składki emerytalno-rentowe. Może to być nawet zakład pogrzebowy, co bez wątpienia jest bardzo komfortowym rozwiązaniem dla rodziny.

Przykładowo: jeśli zdecydują się Państwo powierzyć kompleksową procedurę Zakładowi Pogrzebowemu Jakubisiak z Warszawy, to po uzyskaniu pełnomocnictwa możemy przejąć kwestię rozliczenia z ZUS na siebie, załatwiając wszystkie formalności. Ewentualną dopłatę, w przypadku, gdyby zasiłek miał się okazać niewystarczający, każdorazowo uzgadniamy z Klientami, nie zaskakując żadnymi niespodziewanymi kosztami.

Ponadto o zasiłek pogrzebowy z ZUS może wystąpić:

 • Członek najbliższej rodziny (m.in. dzieci, rodzice, małżonek),
 • Pracodawca,
 • Dom pomocy społecznej,
 • Gmina,
 • Powiat,
 • Osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
 • Osoba obca.

Ważne!

Tylko członkowie najbliższej rodziny mogą przekazać zakładowi pogrzebowemu pełnomocnictwo do załatwienia formalności związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego z ZUS. Takiego prawa nie mają ani dalsi krewni, ani tym bardziej osoby obce.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Kwota zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS nie zmieniła się od lata i nadal wynosi dokładnie 4000 złotych. Zaznaczamy przy tym, że jest to kwota maksymalna. Oznacza to, że jeśli suma udokumentowanych wydatków związanych z organizacją pogrzebu wyniosła na przykład 3000 złotych, to ZUS pokryje tylko tę kwotę.

Ważne!

Zasiłek pogrzebowy może zostać podzielony na kilka osób, które „dołożyły się” do organizacji pochówku. Wniosek składa jedna z nich, ale środki z ZUS są przyznawane proporcjonalnie do wkładu.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Tych dokumentów jest niestety całkiem sporo, ponieważ ich lista obejmuje:

 • Akt zgonu
 • Wniosek o wypłatę zasiłku (na druku Z-12)
 • Oryginalne rachunki dokumentujące wydatki poniesione w związku z organizacją pogrzebu. Uwaga! Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie honoruje jakichkolwiek kopii, poza tymi wystawionymi przez bank i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem
 • Dokumenty potwierdzające fakt opłacania składek emerytalno-rentowych przez zmarłego (może to być aktualna legitymacja emeryta lub rencisty czy zaświadczenie o zatrudnieniu)

Na szczęście wszystkie te dokumenty można zebrać bez pośpiechu, ponieważ graniczną datą ubiegania się o zasiłek pogrzebowy jest 12 miesięcy od dnia śmierci bliskiej osoby. Przekroczenie tego terminu choćby o jeden dzień (poza szczególnymi sytuacjami, np. późnym odnalezieniem ciała) skutkuje przedawnieniem się roszczenia.

Jeśli wniosek został wypełniony prawidłowo i nie brakuje żadnych dokumentów, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci zasiłek pogrzebowy na wskazany numer konta najpóźniej w ciągu 30 dni. Dodajmy również, że zasiłek ten przysługuje jednorazowo, czyli nie można się o niego ubiegać powtórnie z innego tytułu.

Zakład Pogrzebowy Jakubisiak z Warszawy pomoże Państwu w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego, załatwiając wszystkie związane z tym formalności. Nasze usługi pogrzebowe świadczymy na terenie dzielnic Mokotów, Ochota, Ursynów oraz Śródmieście.