Nasze ponad 25-letnie doświadczenie w organizacji pogrzebów w Warszawie, kremacji zwłok oraz innych czynności związanych z pochówkiem zmarłych pozwoliło nam poznać specyfikę tej branży.

Zakład Pogrzebowy Jakubisiak – Warszawa pomoże Państwu przejść przez procedurę formalno-prawną związaną z pochówkiem. Możemy Państwa reprezentować również w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSW, Wojskowym Biurze Emerytalnym, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Sanepidzie, Konsulacie, Starostwie Powiatowym.

Aby móc występować oficjalnie w Państwa imieniu, potrzebujemy następujących dokumentów:

 • wszelkie dokumenty wydane przez lekarza, w szczególności kartę zgonu przeznaczoną dla administracji cmentarza,
 • akt zgonu (jeżeli już jest),
 • dokument tożsamości Zmarłego,
 • dokument tożsamości osoby załatwiającej,
 • dokument z ZUS, WBE, KRUS lub MSW (legitymacja, nr. świadczenia lub ostatni odcinek renty bądź emerytury),
 • zaświadczenie z parafii (jeśli msza pogrzebowa ma się odbyć poza parafią zamieszkania).
 • upoważnienie do reprezentacji – podpisywane w naszym biurze.

Warszawski Dom Pogrzebowy Jakubisiak zajmuje się transportem zmarłych zarówno na zlecenie osób prywatnych jak i instytucji. Przewozu osób zmarłych dokonujemy z każdego miejsca w Warszawie wskazanego przez Klientów – z domu, szpitala czy hospicjum. W przypadku nagłej śmierci np. na skutek wypadku, kiedy ciało osoby zmarłej zabezpieczone jest przez prokuraturę i przewiezione do zakładu medycyny sądowej, w każdej chwili, gdy tylko możliwe jest odebranie zwłok, oferujemy swoje usługi.

Posiadamy pojazdy przystosowane do przewozu osób zmarłych. Prowadzimy całodobowe pogotowie pogrzebowe, w ramach którego nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Usługi transportowe osób zmarłych świadczymy na terenie kraju, jak również poza granicami.


Przyjęte jest, aby zmarli w trumnie wyglądali godnie, zatem ciała zmarłych poddaje się zabiegom kosmetycznym według życzenia rodziny. Nasz Zakład Pogrzebowy z Warszawy jako jeden z niewielu w stolicy posiada specjalistyczną kadrę tanatologów z certyfikatami honorowanymi w całej Europie, własną chłodnię oraz kaplicę. Dzięki czemu macie Państwo pewność, że ciało bliskiej osoby będzie przygotowane do ostatniej drogi godnie i w pełni profesjonalnie. Wykonujemy kosmetykę, wizaż i toaletę pośmiertną, zabezpieczanie i dezynfekcję zmarłych, rekonstrukcję powypadkową oraz balsamację połączoną z ubieraniem.


W naszej firmie pogrzebowej załatwicie Państwo formalności związane z kremacją zwłok. Zapraszamy do naszych biur w dzielnicy Ochota, Mokotów i Ursynów. W chwili obecnej krematoria świadczą swoje usługi całodobowo, więc przeprowadzenie kremacji nie wydłuża terminu oczekiwania na pogrzeb. Trumna do kremacji nie może zawierać elementów metalowych i nie jest lakierowana. Należy pamiętać, aby zgłosić, że osoba zmarła posiadała rozrusznik serca, zaś w trumnach nie mogą być umieszczane żadne przedmioty oraz materiały łatwo palne, które mogą zakłócić proces kremacji. Po spopieleniu prochy umieszczane są w urnie i przekazywane naszemu zakładowi pogrzebowemu z Warszawy, który zajmuje się urną z prochami do czasu przeprowadzenia pogrzebu lub odbioru urny przez rodzinę.

W obowiązującym obecnie stanie prawnym istnieje obowiązek pochowania urny na cmentarzu.


Najbliżsi zmarłego podejmują decyzją jaki będzie charakter planowanego pogrzebu (wyznaniowy czy świecki) na warszawskim czy okolicznym cmentarzu. W przypadku ceremonii chrześcijańskiej, rodzina podejmuje decyzję czy msza żałobna odprawiona zostanie w kościele parafialnym czy w kościele przy cmentarzu, na którym zmarły spocznie. Jeżeli msza planowana jest poza parafią osoby zmarłej, fakt ten powinno się zgłosić w Kancelarii Parafialnej Zmarłego, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza parafią. Po uroczystości ciało lub prochy zmarłego odprowadzane są na wybrany cmentarz  np. Cmentarz Bródnowski, Cmentarz Powązki, Cmentarz w Starej Miłosnej, Cmentarz Południowy w Antoninowie, Cmentarz Północny (Wólka Węglowa) jak również każdy inny wskazany przez rodzinę.

Zakład Pogrzebowy Jakubisiak zajmie się formalnościami związanymi z dochowaniem do istniejącego lub wykupem nowego grobu w najbardziej dogodnym dla bliskich miejscu w tym również pomoże w wyborze cmentarza.


W przypadku ceremonii świeckich osobą prowadzącą uroczystość jest mistrz ceremonii (może to być zarówno kobieta jak i mężczyzna), który po uzgodnieniach z rodziną i omówieniu wszelkich szczegółów dotyczących przebiegu pogrzebu, wygłasza przemowę. Mistrzowie ceremonii oferujący swoje usługi w Warszawie i okolicach posiadają wieloletnie doświadczenie w branży.

Zazwyczaj na wstępie ceremonii Mistrz wita wszystkich zgromadzonych na pogrzebie i wygłasza w imieniu rodziny mowę pogrzebową. Oddaje w niej hołd Zmarłemu, podsumowując jego życie, poglądy, osiągnięcia, wszystkie ważne chwile, które wg najbliższych powinny zostać wypowiedziane. Po zakończeniu mowy następuje odprowadzenie trumny bądź urny do grobu, złożenie kwiatów i podziękowanie wszystkim za uczestnictwo w ostatniej drodze zmarłego.


W ofercie Zakładu pogrzebowego Jakubisiak z Warszawy znajdują się także różnego rodzaju trumny, szeroki wybór urn, odzieży żałobnej i wielu innych akcesoriów pogrzebowych, zapraszamy do zapoznania się z ofertą.


Zlecenia na przeprowadzenie ekshumacji przyjmujemy całorocznie, jednak realizujemy tylko w terminach określonych przepisami, tj. od 16 października do 15 kwietnia. Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy  inspektor sanitarny, od którego należy uzyskać zgodę aby ekshumacja mogła zostać przeprowadzona. Wniosek do sanepidu o wydanie zgody powinien zawierać informacje dotyczące osoby ekshumowanej i określać stopień pokrewieństwa wobec wnioskodawcy oraz szczegóły dotyczące transportu szczątków/prochów. Dodatkowymi dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia ekshumacji są:

 • zgoda z cmentarza, na którym zostaną złożone szczątki/prochy,
 • zgoda z cmentarza, na którym wykonywana będzie ekshumacja
 • akt zgonu osoby ekshumowanej
 • karta zgonu osoby ekshumowanej (jeżeli karta nie zachowała się, cmentarz ma obowiązek wystawić zaświadczenie o pochodzeniu szczątków).

Wydobyte szczątki w razie konieczności poddaje się procesowi kremacji, a protokół spopielenia dołącza do dokumentacji.

Dokonując ekshumacji posługujemy się koniecznym w danych przypadkach wyposażeniem. Zależnie od potrzeby używamy worka ekshumacyjnego, skrzynki ekshumacyjnej lub trumny pogrzebowej/kremacyjnej, a techniki prac dostosowujemy do czasu jaki upłynął od pierwszego pochówku i stopnia mineralizacji szczątków.

Działania nasze odbywają się z zachowaniem wszystkich norm etycznych oraz zaleceń wskazanych przez służby sanitarne.

Opłaty związane z ekshumacją uwarunkowane są wieloma czynnikami takim jak: rodzaj i ilość miejsc, z których ekshumowane mają być szczątki, rodzaj miejsca, do którego następuje złożenie, rodzaj nagrobków, które znajdują się na mogiłach, data pochowania szczątków, które mają być ekshumowane, ważność opłaty za miejsce, z którego ma być wykonana ekshumacja, ważność opłaty za miejsce, do którego mają być złożone szczątki/prochy. W związku z powyższym wycena dokonywania jest indywidualnie, na podstawie danych uzyskanych od zlecającego.


Pochowanie dziecka nienarodzonego jest możliwe na życzenie rodziny. Jeśli śmierć dziecka nastąpiła przed 22 tygodniem ciąży, lekarze kwalifikują to jako poronienie i rodzice zwykle nie otrzymują ciała dziecka ani też nie muszą dokonać jego rejestracji. Jeśli chcą dokonać pochówku maleństwa – co gwarantuje prawo, obowiązują ich takie same procedury jak przy śmierci dzieci urodzonych po 22 tygodniu ciąży. Jeśli dziecko zmarło po 22. tygodniu ciąży, rodzice powinni pobrać ze szpitala tzw. pisemne zgłoszenie o narodzinach dziecka oraz kartę zgonu. Dokumenty przysługują każdemu dziecku, bez względu na czas zakończenia ciąży. Jeżeli są problemy z ustaleniem płci dziecka, rodzice sami mają prawo wskazać tę płeć. Jest to tzw. uprawdopodobnienie płci opierające się np. na odczuciach matki. Na podstawie zaświadczenia ze szpitala, Urząd Stanu Cywilnego wystawi akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, lub, jeśli żyło przynajmniej kilka minut – zwykły akt urodzenia. Dziecku nadaje się imię, w akcie wpisywane są pełne dane rodziców. Jeśli maluch zmarł w szpitalu lub w domu, jego ciało może być odebrane przez Zakład Pogrzebowy JAKUBISIAK. Pogrzeb dziecka nienarodzonego odbywa się formie tzw. obrządku polegającego na skropieniu trumny w zakrystii lub na cmentarzu bez odprawiania Mszy. Podczas uroczystości istnieje możliwość zorganizowania Mszy za rodziców i bliskich dziecka. W zależności gdy dziecko zmarło przed czy po porodzie, rodzice mogą starać się o pochowanie go w obrządku ostatniego pożegnania dziecka nieochrzczonego. Zgodę na taki pochówek wydaje ksiądz. W przypadku śmierci dziecka nienarodzonego, rodzice mogą otrzymać z ZUS jednorazową pomoc na pokrycie kosztów pogrzebu.

Wszystkich rodziców dzieci martwo urodzonych mających problem z otrzymaniem rzetelnej informacji co do pochówku swojego dziecka, odsyłamy do strony http://www.poronienie.pl/prawo_w_pigulce.html, gdzie bardzo dokładnie opisano do czego Państwo macie prawo i jak postępować w przypadku przedwczesnej śmierci dziecka. Znajdziecie tu Państwo również przydatne akty prawne oraz przykładowe wzory pism do szpitali i USC. Być może te informacje pomogą Państwu w rozwiązaniu problemów administracyjnych związanych ze śmiercią Waszego dziecka.


Usługę Opieki nad grobami kierujemy do wszystkich na terenie Warszawy i okolic, którzy chcą, aby miejsca pochówku ich bliskich pozostawały zawsze w nienagannym porządku. Czasami nie można samodzielnie zadbać o ten ład z powodu odległości czy choroby. Często też bywa tak, że czas spędzony na cmentarzu upływa na porządkowaniu, a nie duchowym przebywaniu ze zmarłymi.

Warszawski Dom Pogrzebowy Jakubisiak proponuje Państwu w pełni profesjonalną opiekę nad miejscem pochówku i nagrobkiem tak, abyście mieli Państwo komfort psychiczny, że bliscy spoczywają w czystych i schludnych miejscach.

Oto elementy, które można wybrać z naszej usługi opieki nad grobem:

 • sprzątanie po ceremonii pogrzebowej,
 • sprzątanie cykliczne, przy różnych okazjach rocznicowych czy świętach,
 • czyszczenie nagrobka (polerowanie, pastowanie),
 • dekorowanie nagrobka (kwiaty cięte, doniczkowe, wiązanki, wieńce, stroiki: do wyboru żywe lub sztuczne),
 • zapalanie zniczy (ilość i rozmiary do wyboru),
 • prace ogrodnicze: sadzenie i pielęgnacja kwiatów czy krzewów na rabatach lub wokół grobu, usuwanie chwastów,
 • odśnieżanie.

Częstotliwość i termin wykonywania usługi uzależniamy od Państwa życzenia. Cenę wyliczamy proporcjonalnie do wyboru asortymentu i rozmiaru grobowca i materiału z jakiego został zbudowany. Przy regularnych zleceniach, cena ulega zmniejszeniu. Zlecenia można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w Warszawie w biurach Zakładu Pogrzebowego Jakubiaisk na Mokotowie, Ochocie i Ursynowie. Przed przygotowaniem wyceny każdorazowo sprawdzamy nagrobek i rodzaj koniecznych prac do wykonania.

Abyście mogli Państwo kontrolować nasze działania, wykonujemy fotografię stanu miejsca pochówku przed i po wykonaniu czynności, a następnie przysyłamy Państwu dokumentację.


Przykładamy wielką wagę do oferowanych przez nas usług pogrzebowych i około pogrzebowych, stawiamy na jakość i profesjonalizm zarówno w kwestiach organizacyjnych jak i wykonawczych.