Poradnik

W przypadku śmierci osoby bliskiej w pierwszej kolejności należy uzyskać kartę zgonu, poniższy poradnik pokazuje jak należy postępować w konkretnych przypadkach.

 

Co robić gdy śmierć nastąpiła w domu?

Jeśli śmierć nastąpiła w domu, należy zadzwonić do przychodni, w której osoba zmarła była zgłoszona do lekarza pierwszego kontaktu (najczęściej jest to przychodna rejonowa). W porze nocnej oraz w weekendy i święta należy powiadomić placówkę Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej ( dane kontaktowe dla woj. mazowieckiego na stronie http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/ ). Po przybyciu na miejsce, lekarz stwierdza zgon i wystawia Kartę Zgonu.

Mając Kartę Zgonu, należy powiadomić Zakład Pogrzebowy o zgonie i prośbie zabrania osoby zmarłej do chłodni, tel.: 501 198 737 – czynny całą dobę.

 

Co robić gdy śmierć nastąpiła w szpitalu?

Z chwilą, gdy bliska nam Osoba umiera w szpitalu i zostajemy powiadomieni o tym zdarzeniu przez lekarza lub pielęgniarkę dyżurną, pierwsze kroki powinniśmy skierować do działu statystyki  w szpitalu. Tam odbieramy Kartę Zgonu wystawioną przez lekarza.

 

 Co robić gdy śmierć nastąpiła w tragicznych okolicznościach (wypadek, przestępstwo)?

Jeśli zdarzy się, że zgon nastąpi na skutek wypadku, samobójstwa lub gdy zaistnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, koniecznością jest wezwanie na miejsce Pogotowia, które powiadomi o tej sytuacji Policję, a ta zaś zawiadomi Prokuraturę na terenie której miał miejsce zgon. Zmarły zostaje przewieziony do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie oczekuje na decyzję Prokuratury o konieczności przeprowadzenia sekcji zwłok. Jeśli taka istnieje, po jej wykonaniu udajemy się do Prokuratury, gdzie otrzymujemy pozwolenie na wydanie ciała Osoby Zmarłej Rodzinie oraz po Kartę Zgonu z podaną przyczyną zgonu.

 

 Z posiadaną Kartą Zgonu – Dalsze kroki:

Z Kartą Zgonu, dowodem osobistym Osoby Zmarłej, a także własnym, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, gdzie nastąpił zgon. Na miejscu, na gotowych drukach wypełniamy podanie o wydanie nam Aktów Zgonu. Urząd najczęściej wydaje 1 bezpłatny Akt Zgonu. Każdy następny egzemplarz jest płatny dodatkowo 22 zł.

W zakładzie pogrzebowym do załatwienia formalności pogrzebowych potrzebny jest 1 egzemplarz.

Jeśli wyrażają Państwo życzenie Zakład Pogrzebowy JAKUBISIAK może w Państwa imieniu wyrobić Akt Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w tym celu należy przybyć do jednego z naszych biur z posiadaną kartą wystawioną przez lekarza, dowodem osobistym Osoby Zmarłej i własnym w celu podpisania stosownego pełnomocnictwa.

 Akt Zgonu może być również przydatny przy sprawach spadkowych. Zarówno przy sprawach spadkowych, jak i w firmach ubezpieczeniowych może zaistnieć konieczność posiadania przez Rodzinę lub bliskich kserokopii Karty Zgonu, na której będzie podana przyczyna zgonu Osoby Zmarłej.

Niezależnie od podjętej decyzji w zakresie rejestracji zgonu w USC zapraszamy do jednego z trzech punktów w Warszawie (Zakład Pogrzebowy JAKUBISIAK ul. Kazimierzowska 43, ul. Grójecka 19/25 oraz al. Komisji Edukacji Narodowej 103) aby dopełnić wszelkich formalności związanych z ceremonią pogrzebową.

Do załatwienia formalności pogrzebowych potrzebna jest Karta Zgonu przeznaczona dla administracji cmentarza, Akt Zgonu oraz legitymacja emeryta/rencisty jeśli Osoba Zmarła pobierała z tych tytułów świadczenia. Powyższe dokumenty pozwolą rozpocząć procedurę pogrzebową. Jeżeli będzie taka konieczność zostaniecie Państwo poinformowani o konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, np. aktu cywilnego potwierdzającego Wasze pokrewieństwo wobec osoby zmarłej. Dokumenty dodatkowo dostarczane nie mają wpływ na termin już ustalonego pochówku.

Szanowni Państwo, w przypadku gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, to do Państwa należy decyzja kto zajmie się przygotowaniem zmarłego do ostatniego pożegnania przed pogrzebem/kremacją. Jako profesjonaliści posiadamy własną kadrę wykwalifikowanych tanatologów którzy zajmą się godnym przygotowaniem ciała osoby bliskiej uwzględniając zwyczaje, czy życzenia najbliższych.

Bywa tak, że śmierć bliskiej osoby nastąpiła w innym mieście, czy kraju i pojawia się konieczność przetransportowania zmarłego z innego lub do innego miasta, czy też zorganizowanie transportu poza granicami Polski. W takim przypadku prosimy od razu o bezpośredni kontakt tel.: 501 198 737 – czynny całą dobę. Zakład Pogrzebowy JAKUBISIAK pomoże Państwu przejść przez cały proces formalno-prawny, jak również zajmie się dalszymi ustaleniami dotyczącymi formalności związanych z ceremonią pogrzebową Osoby Zmarłej.