Zakład Pogrzebowy Jakubisiak z Warszawy podpowiada: najważniejsze zalety kremacji

Kremacja jest już powszechnie akceptowaną formą pochówku. Bardzo rzadko zdarza się, aby rodzina miała tutaj jakieś obiekcje. Ten pomysł przestał więc być przedmiotem konfliktów. Kremacja ma liczne zalety, które przemawiają zwłaszcza do osób młodych, choć i starsze pokolenie powoli przekonuje się do spopielenia zwłok i pochówku urnowego. Jeśli mają Państwo nadal wątpliwości, czy zdecydować się na kremację czy może jednak pochówek tradycyjny, to zapraszamy do lektury naszego poradnika. Eksperci Zakładu Pogrzebowego Jakubisiak z Warszawy zebrali najważniejsze argumenty przemawiające za kremacją.

Dochowanie bez karencji

Dużą zaletą kremacji, z której nie wszyscy zdają sobie sprawę, jest to, że w przypadku tego rodzaju pochówku nie obowiązuje tradycyjny sposób obliczania okresu karencji, po którym można pochować kolejną osobę na danym miejscu. Tutaj czas ten – podobnie jak przy pochówku tradycyjnym – wynosi 20 lat, natomiast jest liczony od ostatniego pochówku. Czyli: gdy pochowamy bliską osobę w urnie, to karencja będzie liczona dokładnie od tego dnia.

Walory praktyczne

Choć ten argument niekoniecznie ma znaczenie dla pogrążonej w żałobie rodziny, to nie możemy go zignorować. Na polskich cmentarzach, zwłaszcza parafialnych, zaczyna brakować miejsca. Urna zajmuje go znacznie mniej, dlatego nie dziwi, że zarządcy cmentarzy bardzo chętnie inwestują w kolumbaria. Jest to estetyczny, godny, a przy tym ekonomiczny sposób pochówku, który dobrze odpowiada na problem braku wolnych terenów na rozbudowę cmentarzy.

Rada

Urnę oczywiście można złożyć także w grobie tradycyjnym.

Kremacja przestała już budzić negatywne skojarzenia

Jeszcze do niedawna wiele osób rezygnowało z kremacji, aby nie drażnić pozostałej części rodziny, szczególnie przedstawicieli starszego pokolenia. Spopielenie zwłok w takim kraju, jak Polska, musi budzić dwuznaczne skojarzenia, ale to się na szczęście bardzo szybko zmienia. Obecnie kremacja jest traktowana, jako coś zupełnie normalnego i stanowi naturalną alternatywę dla pochówku tradycyjnego. Jest w pełni akceptowana społecznie.

To warto wiedzieć

Kościół rzymskokatolicki oficjalnie dopuszcza spopielanie zwłok już od 1963 roku. Nie jest zatem prawdą, że Kościół opowiada się wyłącznie za pochówkiem tradycyjnym.

Ekologia

Kolejny argument, który pewnie nie jest istotny w chwili przeżywania najgłębszej żałoby, za to może mieć znaczenie dla osób wyrażających swoją wolę odnośnie do preferowanej formy własnego pochówku. Pogrzeb urnowy jest zdecydowanie przyjaźniejszy środowisku naturalnemu. Ciało jest spopielane w wysokiej temperaturze, co eliminuje ryzyko uwolnienia do atmosfery szkodliwych związków chemicznych. Same prochy są natomiast biologicznie czyste, nie zanieczyszczają gleby i wód gruntowych, nie ulegają też dalszemu rozkładowi.

Z punktu widzenia osób, którym leży na sercu dobro naszej planety, są zaangażowane w kwestię ochrony środowiska, pogrzeb urnowy wydaje się być jedynym słusznym wyborem. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że każdy dobry zakład pogrzebowy w Warszawie, ale też w wielu innych polskich miastach, powinien mieć w swojej ofercie ekologiczne urny, które ulegają rozkładowi i także nie zanieczyszczają środowiska.

To tylko wybrane zalety kremacji, które w głównej mierze decydują o szybko rosnącej popularności tej formy pochówku. Świadcząc usługi pogrzebowe w Warszawie zauważamy, że kremacja coraz częściej jest wręcz pierwszym wyborem klientów naszego zakładu pogrzebowego – i to wcale nie tylko tych z młodszego pokolenia. Docelowo prawdopodobnie kremacje będą przeważać nad pochówkami tradycyjnymi, co wynika przede wszystkim z coraz mniejszej dostępności miejsc na cmentarzach.

Zakład Pogrzebowy Jakubisiak świadczy usługi pogrzebowe w Warszawie na terenie dzielnic Mokotów, Ochota, Ursynów oraz Śródmieście. Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi biurami – kompleksowo zorganizujemy dla Państwa pogrzeb urnowy lub tradycyjny, oczywiście zajmując się wszelkimi formalnościami związanymi ze spopieleniem ciała.